En del av Latin Reiser
En magisk reise

Befolkning i Argentina

Argentina har et folketall på ca 40 millioner innbyggere. Dette tilsvarer en folketetthet på 13 innbyggere/km². Ca 87% av befolkningen bor i byer med flere enn 2.000 innbyggere, hvorav nesten 15 millioner bor i byregionen Gran Buenos Aires. Denne har en befolkningstetthet på 2.989 innbyggere/km².

Omtrent 60 % av befolkningnen bor i de tre sentrale delene av landet: Byen og provinsen Buenos Aires og provinsene Córdoba og Santa Fe som hver seg har ca. 3 millioner innbyggere, Store deler av de øvrige landområdene er derimot svært tynt befolket, spesielt i det tørre sør hvor det kun bor ca 1-3 innbyggere/km².

Innhold

1 Etniske grupper

2 Indiansk befolkning

3 Innvandring og utvandring

Etniske grupper

Over 90% av befolkningen stammer i følge den offisielle statistikk fra europeiske innvadrere, herav ca 36% italienere, ca 29% spanjoler og ca 3-4 % tyskerre. I Buenos Aires-området i tillegg til Provincia de Chaco og misiones spiller polsk kultur også en viktig rolle. I disse tilfeller dreier det seg om etterkommere av polske emigranter fra 1920-årene. Det sies ofte at argentinere er «etterkommere av skipet».

I begynnelsen av 1990-årene var andelen av mestizer, etterkommere av både europeere og indianske, kommet under 10%. Ifølge nyere beregninger er deres andel imidlertid langt større. Grunnen til de store forskjellene i tall kommer antakeligvis av at mestizene som tidligere ble i stor grad diskriminerte, har utgitt seg for å være hvite.

Indiansk befolkning

Kun et mindretall av argentinere er etterkommere av de etniske gruppene som levde på landets territorie da spanjolene ankom. Dette skyldes for det første at Argentina før koloniseringen kun var tett befolket i den nordvestlige delen, og for det andre at de gjenværende indianerne ble utryddet av spanjolene og senere av argentinerne. Det statlige indianerinstitutt anslår at det er omtrent 1 million indianere i landet, mens indianerorganisasjoner som AIRA (Asociación de Indígenas de la República Argentina) påstår at det er over 1,5 millioner.

I en folketelling som ble gjenomført i 2004 fant man ut at ca 2,8% av alle argentinske husholdninger hadde en indiansk husholderske. Dette varierer likevel sterkt fra provins til provins. Andelen er størst i Jujuy med 10,5% mens den er minst i provinsen Corrientes med 1%. I hovdstaden Buenos Aires ligger tallet på 2,3%.

De største indianske grupperingene er collaene (aymarafolk som dominerer Bolivia) i Jujuy og Salta, mapuchene i Neuquen og Rio Negro og Wichiene og tobaene i Chaco og i Formosa. Kun et mindretall av indianerne lever i egne bosetninger, de fleste har slått seg ned i storbyene hvor de ofte bor under fattige forhold og tar dårlig betalt arbeid. Ca en fjerdedel av innbyggerne i byene Rosario og Resistencia er bebodd av toba-indianere, mens det samme gjelder for collaene i Jujuy og Tucuman.

Innvandring og utvandring Antallet utlendinger lå ved folketellingen i 2001 på 1.5 millioner (4.2% av befolkningnen), og av disse er de største gruppene fra Paraguay (325 000), Bolivia ( 233 000), Italia (216 000) og Chile (212 000). Den største andel av befolkning født i utlandet finnes i provinsen Santa Cruz (12%), byen Buenos Aires og Ildlandet (begge 11%).

Historisk sett registrerte man den største innvandringsbølgen mellom 1880 og 1930, nesten utelukkende fra Europa. Deretter stilnet utvandringen til Argentina igjen, bortsett fra en kortvarig fluktbølge i forbindelse med den andre verdenskrig. Etter en fase med utvandring mellom 1975 og 2001, er balansen fra den argentinske krisen og frem til nå på den positive siden. I dag utvandrer borgere fra nabolandene Bolivia, Paraguay og Uruguay, såvel som fra Peru til Argentina. I tiden med Pinochet-diktaturet var det også en formidabel utvandring fra Chile, men dette er i dag invertert etter redemokratiseringen og den nå høyere levestandarden i Chile etter 2001. I alt kommer ca 68% av innvandrere fra amerikanske land. Ca 2% av alle innvandrere kommer fra Asia (hovedsaklig koreanere).

Siden 1990 kommer flere og flere innvandrere fra Europa, og hovedsaklig kommer de til landet på grunn av den uberørte naturen. Sammenlignet med andre innvandrere er de som regel økonomisk sikret eller pensjonister, og prøver gjennom flyttingen å øke sin livskvalitet. Andre grupper innvandrere (spesielt italienere og spanjoler) er fortsatt levende innvandrere fra hovedbølgen (inntill 1950). Europeere representerer ca 28% av utlendingene.

Siden den argentinske krisen mellom 1998 og 2002 har det vært stor utvandring. Argentinere forlater landet for å ta seg til Europa og Nordamerika, og også i mindre grad til Brasil og Chile. Disse utvandringsbølgene er likevel begynt å ebbe ut på grunn av den hurtige gjenopprettingen av den argentinske økonomien.

Besøk Latin Reiser sine hjemmesider for gruppereiser og skreddersydde reiser til hele Latin-Amerika!Besøk latinreiser.no her
+