En del av Latin Reiser
En magisk reise

Klima

Argentina har en stor mengde forskjellige klimasoner. Argentina strekker seg over områder som rangerer fra det tropiske lengst nordøst, subtropisk i resten av den nordlige delen av landet og ned til de kalde klimaregioner i Patagonia og i Andes.

Det nordvestlige Argentina er i Andesområdet tørt og svært lite regn i løpet av sommeren. I landet ligger også storørkenen Puna, hvis vestlige del hører til blant de mest regnfattige områder i verden. Dette gjelder også det ufruktbare området Monte ved foten av Andesfjellene nær Mendoza, San Juan og La Rioja.

På østsiden av Andesfjellene i provinsene Tucuman, Salta og Jujuy finner man subtropiske tåkeskoger som om sommeren er rike på nedbør på grunn av østavindens fuktighet. Men på vinteren er de relativt tørre. Østover ligger Gran Chaco der mesteparten av nedbøren kommer om sommeren, og det samme er tilfelle på pampasen sentralt i Argentina. I begge regioner avtar nedbørsmengdene mot vest.

Den nordøstlige delen av landet, og Pampasregionen har et fuktig klima hele året rundt, hvilket gjør at den største nedbørsmengden i subtropisk rengskog finner sted i provinsen Misiones.

Patagonia ligger i den vestlige vindsone, og den vestlige delen får av den grunn mer nedbør enn den østlige. Andesfjellene ligger i et permanent fuktig klima, og har en moderat kjølig temperatur. De fungerer som barriere for de fuktige stillehavsvindene, så den østlige forlengelsen av de patagoniske områdene er svært tørre og nesten ørken noen steder. I dette området blir klimaet ofte bestemt av de kraftige sydvestvindene. Et særtilfelle er klimaet i den sørlige delen av Ildlandet med et kjølig kystklima. Her blir været på grunn av manglende klimapåvirkninger fra Andesfjellene påvirket både av Stillehavet og Atlanterhavet. Her er nedbørsmengdene store og temperaturen endrer seg ikke så mye mellom sommer og vinter.

Besøk Latin Reiser sine hjemmesider for gruppereiser og skreddersydde reiser til hele Latin-Amerika!Besøk latinreiser.no her
+