En del av Latin Reiser
En magisk reise

Økonomi

Argentina har rike naturressurser, en godt utdannet befolkning, en eksportorientert landbrukssektor og en bred industriell plattform. Jordbruk og kvegdrift har lenge vært hovednæringene i Argentina, og står for 3/4 av eksportinntektene. Jodbruket er høyt industrialisert og drives i hovedsak på storgods (estancias). Med sine enorme dyrkbare jordområder står Pampasen for størsteparten av landets kornprodusjon. Her dyrkes mest hvete og mais, og det er her gauchoene, Argentinas cowboys, driver sine store landområder. Fårekjøtt er mer vanlig i Patagonia og deler av Gran Chaco. Argentina er en av verdens største produsenter innen livsviktige kornslag, kjøtt, skinn og ull. Mineraltilgangen er fortsatt god, men i stor grad utnyttet. Landet har også en middels stor olje- og gassproduksjon, men dekker stort sett bare eget behov. Industrien har først og fremst vært rettet mot foredling av jordbruksprodukter (slakterier, fryserier og konserveringsfabrikker), men tungindustrien er under utbygging. Landet har et godt utbygd vei- og jernbanenettverk, og den viktigskte havnen er i Buenos Aires. Drøyt halvparten av elekstrisiteten i Argentina produseres av fossile brennstoff, 40% av vannkraft og resten av kjernekraft.

Argentinas økonomi har mange ganger hatt store svingninger og vært preget av høy inflasjon. Ustabilitet og korrupsjon har ofte gjort at Argentina ikke har kunnet dra nytte av de enorme rikdommene som finnes i landet. Midt på 1900 tallet hadde Argentina en av verdens 10 beste levestandarder, der BNP per innbygger lå på nivå med det svenske og langt høyere enn den norske. Sent på 1980-tallet havnet landet i en gjeldskrise. Inflasjonen har vært oppe i 200 % og industriproduksjonen sank dramatisk, og landet fikk problemer som budsjettunderskudd og kapitalflukt. For å bekjempe den økonomiske krisen, innførte IMF (Det internasjonale pengefondet) strukturtilpasningsprogram, som i korte trekk innebar at valutaen ble devaluert, næringslivet privatisert og handelen liberalisert. I 1991 innførte man videre en radikal pengepolitikk, der blant annet pesoen ble låst til dollar-kursen. Dette førte igjen til at mange Argentinere levde over evne og hadde en levestandard som ikke tilsvarte produksjonen. På slutten av 2001 kollapset økonomien fullstendig, og landet var nærmest konkurs. I 2003 vendte den dårlige økonomiske trenden til det bedre takket være rekordstor eksport. Siden 2003 og frem til 2013 har landet vært gjennom en enorm økonomisk vekst, der også de fattigste har fått sin del av kaken gjennom sosiale reformer og subsidier. Prisstigningen har også vært veldig høy, og inflasjonen har fortsatt. De første Kirchner-periodene var veldig populære da han fikk fart på økonomien, og også første periode under hans kone Cristina Fernandez de Kirchner, men i siste periode under Cristina har Argentina nok en gang fått kjenne på de økonomiske problemene. Det har blitt innført proteksjonistiske tollbarrierer for import, som også har fått følger for eksportnæringen, som igjen har ført til kapitalflukt til naboland som Uruguay, Chile og Brasil, og et stort svartebørsmarked. I et forsøk på å gjøre den argentinske peso til eneste gyldige valuta kan bankene i Argentina ikke lenger selge dollar, hvilket førte til at den offisielle vekslingskurs på dollar er 4,5, mens kursen på svartebørsen nærmer seg 8-10. Alle eiendommer selges i dollar siden pesoen er ustabil, og dollarstoppet har nærmest ført til stopp i boligmarkedet.

Fattigdom er utbrett i Argentina, og i 2001 under den verste krisen var 37% av husholdningene i Argentina under fattigdomsgrensen. Dette har blitt kraftig bedret de siste 10 år, og prosenten er langt lavere i dag. Den økonomiske veksten har kommet mange fattige tilgode ved bedre arbeidsbetingelser, subsidier og enkelte velverdsordninger.

Besøk Latin Reiser sine hjemmesider for gruppereiser og skreddersydde reiser til hele Latin-Amerika!Besøk latinreiser.no her
+